•    
           โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ : ใบอนุญาตเลขที่ กร ๗๐/๒๕๕๐)
  เป็นโรงเรียนบริบาลสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันบริบาลอันดับต้นๆของประเทศโดดเด่นในเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการพยาบาล ร.ร.คณาธิปการบริบาลได้รับการการันตีคุณภาพจากกะทรวงศึกษาฯ โดยร.ร.ได้ดำเนินการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน  จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ครั้ง ประจำปี 2560 2557 และ 2554
   
       
   
 •  


 • •   คุณภาพ KNT ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในดีมากประจำปี 2560  2557, 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่จบจาก KNT ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คลินิคที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
  •   มีงานทำ นักศึกษาKNTที่จบการศึกษาแล้ว ได้เข้าทำงานในรพ.เอกชนและรัฐบาลชั้นนำของประเทศ
  •   ระยะเวลาแค่ 6 เดือน  ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
  •   มีวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
  •   เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ริมถนน ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
  •   จ่ายเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้เลย
  •   สวัสดิการดี ที่พักฟรี ค่าเรียนไม่แพง สวัสดิการดี ฟรี! ทุกอย่างทั้งหอพัก
  ชุดนักศึกษา ตำราเรียน หลักสูตรต่างๆที่สอนโดยพยาบาลวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางในสายงานด้านการพยาบาล

  •   เรียนกับคณะอาจารย์พยาบาลมืออาชีพ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่นี่
  •   บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คณะอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษา
  และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในเรื่องการเรียนและแนะแนวทางในสายงาน อาชีพ

  •   มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • ข่าวสารและกิจกรรม 
  รางวัลประกันคุณภาพ ระดับดีมาก ปี2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ
  ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์
  ยินดีกับน้องน้ำฝน ติดพยาบาล
   
  View all