•    
           โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ : ใบอนุญาตเลขที่ กร ๗๐/๒๕๕๐)
  เป็นโรงเรียนบริบาลสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันบริบาลอันดับต้นๆของประเทศโดดเด่นในเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการพยาบาล ร.ร.คณาธิปการบริบาลได้รับการการันตีคุณภาพจากกะทรวงศึกษาฯ โดยร.ร.ได้ดำเนินการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน  จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 และ 2554
   
 •  


 • •   คุณภาพ KNT ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในดีเด่นประจำปี 2557,
  2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่จบจาก KNT ได้รับการยอมรับ
  จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คลินิคที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

  •   มีงานทำ นักศึกษาKNTที่จบการศึกษาแล้ว ได้เข้าทำงานในรพ.เอกชนและรัฐบาลชั้นนำของประเทศ
  •   ระยะเวลาแค่ 6 เดือน  ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
  •   มีวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
  •   เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ริมถนน ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
  •   จ่ายเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้เลย
  •   สวัสดิการดี ที่พักฟรี ค่าเรียนไม่แพง สวัสดิการดี ฟรี! ทุกอย่างทั้งหอพัก
  ชุดนักศึกษา ตำราเรียน หลักสูตรต่างๆที่สอนโดยพยาบาลวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางในสายงานด้านการพยาบาล

  •   เรียนกับคณะอาจารย์พยาบาลมืออาชีพ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  •   บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คณะอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษา
  และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในเรื่องการเรียนและแนะแนวทางในสายงาน อาชีพ

  •   มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • ข่าวสารและกิจกรรม 
  ยินดีกับน้องน้ำฝน ติดพยาบาล
  คณะจากประเทศญี่ปุ่นมาดูงานที่ร.ร.คณาธิปการบริบาล
  ขอแสดงยินดีกับ น้องเล็ก นศ.ร.ร.คณาธิปการบริบาล สอบติดคณะ พยาบาลศาสตร์
  พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2558 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558
   
  View all