รางวัลประกันคุณภาพ ระดับดีมาก ปี2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์
ยินดีกับน้องน้ำฝน ติดพยาบาล
คณะจากประเทศญี่ปุ่นมาดูงานที่ร.ร.คณาธิปการบริบาล
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2558 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ
ขอแสดงยินดีกับ น้องเล็ก นศ.ร.ร.คณาธิปการบริบาล สอบติดคณะ พยาบาลศาสตร์