408/1-4 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร (081)802-9878, (02)731-1647, (02)731-1651 โทรสาร (02)731-1651
Copyright @2013 Kanathip.com - All Right Reserved Adminisitrated and Developed by Kanathip