โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ : ใบอนุญาตเลขที่ กร ๗๐/๒๕๕๐)

เป็นโรงเรียนบริบาลสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันบริบาลอันดับต้นๆของประเทศโดดเด่นในเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการพยาบาล ร.ร.คณาธิปการบริบาลได้รับการการันตีคุณภาพจากกะทรวงศึกษาฯ โดย ร.ร.ได้ดำเนินการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ครั้งประจำปี 2560 2557 และ 2554

 
  
 
• คุณภาพ KNT ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในดีมากประจำปี 2560 2557, 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่จบจาก KNT ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คลินิคที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
• มีงานทำ นักศึกษาKNTที่จบการศึกษาแล้ว ได้เข้าทำงานในรพ.เอกชนและรัฐบาลชั้นนำของประเทศ
• ระยะเวลาแค่ 6 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
• มีวิชาชีพ และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
• เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ริมถนน ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
• จ่ายเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้เลย
• สวัสดิการดี ที่พักฟรี ค่าเรียนไม่แพง สวัสดิการดี ฟรี! ทุกอย่างทั้งหอพัก ชุดนักศึกษา ตำราเรียน หลักสูตรต่างๆที่สอนโดยพยาบาลวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางในสายงานด้านการพยาบาล
• เรียนกับคณะอาจารย์พยาบาลมืออาชีพ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่นี่
• บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คณะอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษา และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในเรื่องการเรียนและแนะแนวทางในสายงาน อาชีพ
• มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

รางวัลประกันคุณภาพ ระดับดีมาก ปี2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ

ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์

ขอแสดงยินดีกับ น้องเล็ก นศ.ร.ร.คณาธิปการบริบาล สอบติดคณะ พยาบาลศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com