หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. พนักงานผู้ช่วย
 2. ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม
 3. ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
 4. พนักงานผู้ช่วยห้องยา

หลักสูตรภาคปกติ

เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักสูตรภาคพิเศษ

เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์

รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โดยการเรียนการสอน (ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหรือ 840 ชั่วโมง) สามารถแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่

1. ภาคทฤษฎี

 • วิชาการดูแลเด็กเล็ก
 • วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
 • วิชาสุขศึกษาและเทคนิคในการช่วยการพยาบาล
 • วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • วิชาการปฐมพยาบาล
 • วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้
 • วิชาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์
 • วิชาการวัดสัญญาณชีพ
 • วิชาการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล
 • เป็นต้น

2. ภาคปฏิบัติ

 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกยา
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกรังสีวินิจฉัย
 • แผนกสูติ – นรีเวชกรรม
 • ห้องผ่าตัด
 • เป็นต้น

มีงานทำรองรับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ คลีนิกศูนย์บริหารเฝ้าไข้และหนวยช่วยเหลือผู้ป่วย
ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์เลี้ยงเด็กเด็กโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศในแผนกต่าง ๆ (
อ่านเพิ่มเติม)

ตำแหน่งงานที่รองรับ

 • พนักงานผู้ช่วย
 • ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม
 • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
 • พนักงานผู้ช่วยห้องยา

 

 
 
  

 
Powered by MakeWebEasy.com