หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. พนักงานผู้ช่วย
หลักสูตร 6 เดือน

 1. เหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก), ศูนย์การแพทย์, คลินิกเวชกรรม, สถานดูแลเด็กเล็ก, ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาล
 2. นักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต, อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งรายวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการประกอบอาชีพ
 3. เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตร แล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก), ศูนย์การแพทย์, คลินิกเวชกรรมสถานดูแลเด็กเล็ก (Nursery), สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) , ศูนย์สุขภาพ และโรงเรียนอนุบาล

  


2. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยห้องยา
หลักสูตร 6 เดือน
 1. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานใน แผนกห้องยาในโรงพยาบาล, ร้านขายยา, บริษัทยา
 2. นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ด้านการพยาบาลและเรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มยา, การออกฤทธิ์ของยา, อันตรายของการใช้ยา, การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ ตลอดจนการจัดเก็บยา เป็นต้น
 3. เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในเครือโรงพยาบาลมากมายทั่วประเทศ หรือทำงานในร้านขายยา

  


3. พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 
หลักสูตร 6 เดือน

 1. เหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานใน แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชนทั่วประเทศ
 2. นักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำฟัน การตรวจช่องปาก เช่น การส่งเครื่องมือ, การตรวจฟัน เป็นต้น
 3. หลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ใน แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

  


4. พนักงานศูนย์ความงาม 
หลักสูตร 6 เดือน

 1. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานใน แผนกความงามในโรงพยาบาล,สถาบันเสริมความงามชั้นนำ, ศูนย์เลเซอร์ เพื่อความงาม, สถาบันลดความอ้วน, คลินิคสุขภาพทางเลือก
 2. ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ด้านการพยาบาล และความรู้ความชำนาญในการทำหัตถการต่างๆ ให้ลูกค้าที่มารับ บริการในช่วงฝึกงาน เช่น การตรวจสภาพผิว, การใช้เครื่องมือทางความงาม
 3. เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถทำงานได้ทันที แผนกความงามในโรงพยาบาล,สถาบันเสริมความงามชั้นนำ, ศูนย์เลเซอร์ เพื่อความงาม, สถาบันลดความอ้วน ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com