เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่คณาธิปการบริบาล

 

      เรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนคณาธิปการบริบาลเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานยริการอันดับต้นๆ ของประเทศ ในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านการแพทย์ พยาบาล ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์กว่า 20 ปี ในสายงานการพยาบาลของผู้บริหารจึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคณาธิปการบริบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับวิชาชีพ ให้กับวงการทางการแพทย์ของประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาที่จบศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาลได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่มั่นคง ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาคุณภาพ “มาตรฐานเด่น เน้นวินัย ใจคุณธรรม”

         โรงเรียนคณาธิปการบริบาลมีความพร้อมด้านการเรียนและมีศักยภาพหลายๆ ด้านการศึกษาการบริบาลทำให้ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนคณาธิปการบริบาล เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือจากวงการทางการแพทย์

 

เรียนผู้ช่วยพยาบาล
 
เหตุผลที่คุณควรเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่โรงเรียนคณาธิปการบริบาล
 • ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่ เรียนผู้ช่วยพยาบาล จบจากKNT ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คลีนิคที่มีชื่อเสียง ทั่วประเทศ
 • นักศึกษาที่ เรียนผู้ช่วยพยาบาล จบการศึกษาที่โรงเรียนคณาธิปการบริบาล ได้เข้าทำงานในรพ.เอกชนและรัฐบาลชั้นนำของประเทศ
 • ระยะเวลาศึกษาแค่ 6 เดือน
 • ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีวิชาชีพและเป็นอาชีพที่มีเกียรติ KNTสอนหลักสูตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลและได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ริมถนน ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
 • จ่ายเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้เลย
 • ที่พักฟรี ค่าเรียนไม่แพง สวัสดิการดี ฟรี! ทุกอย่าง ทั้งหอพัก ชุดนักศึกษา ตำราเรียน หลักสูตรต่างๆ ที่สอนโดยมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางในสายงานการแพทย์พยาบาล
 • เรียนผู้ช่วยพยาบาล กับคณะอาจารย์พยาบาลมืออาชีพ
 • นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คณะอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในเรื่งการเรียนและแนะแนวทางในสายงานอาชีพหรือการศึกษาต่อด้านการพยาบาล
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัตถุประสงค์การเปิดหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

 • เพื่อผลิตบุคลากรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็กทีมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้ที่จบ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สามารถ เรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรระยะสั้นและมีงานทำทันทีหลังเรียนจบ จนสามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • เพื่อให้ผู้จบการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวอย่างมีคุณภาพต่อไป

วีธีสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล

          ผู้ที่สนใจหลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาลสามารถสมัครได้ด้วยตัวท่านเองที่ โรงเรียนคณาธิปการบริบาล เลขที่ 408/2-4 ถนนลาดพร้าว 101 ซอย 12 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (081)802-9878, (02)731-1647, (02)731-1651 โทรสาร (02)731-1651

          หรือดาวน์โหลดเอกสาซึ่งสามารถโหลดใบสมัครเรียนได้ที่ลิงค์ (ดาวน์โหลดเอกสาร) แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ตามที่อยู่ที่ระบุไว้แล้วข้างต้น

สวัสดิการเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่โรงเรียนคณาธิปการบริบาล

 • หอพัก ระบบคีย์การ์ด
 • เอกสารการเรียน
 • กิจกรรมทัศนศึกษา
 • อินเตอร์เน็ต free WiFi
 • ชุดนักศึกษา 2 ชุด
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาล สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาทเข้าเรียนได้ทันที สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ไม่บานปลาย อ่านข้อมูลสวัสดิการเพิ่มเติมที่นี่
 
เรียนผู้ช่วยพยาบาล
Powered by MakeWebEasy.com